Seminaristai

Jaunuoliai ir vyrai, besirengiantys tapti kunigais Kaišiadorių vyskupijoje, nukreipiami studijoms į Vilniaus šv. Juozapo arba Kauno kunigų seminarijas, Metropolijų centruose. 2018-19 mokslo metais kunigystei ruošiasi 1 asmuo, 3 - parengiamajame kurse.

Plačiau žiūrėti -
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Kauno kunigų seminarija