Kitos tarybos ir komisijos (sudarytos 2022 m.)

Ekonominė taryba ir ekonomas:

 • mons. Jonas DALINEVIČIUS,
 • kun. teol. mgr. Algis ANANIS,
 • Aidmantas BERNATONIS.
 • Vyskupijos ekonomas – kun. teol. mgr. Rolandas BIČKAUSKAS.

Pastoracinė taryba:

 • mons. dek. Vincas BAUBLYS,
 • mons. dek. Rimvydas JURKEVIČIUS,
 • kun. Pranciškus ČIVILIS,
 • kun. Mindaugas GRENDA,
 • kun. teol. lic. Gintas PETKEVIČIUS,
 • kun. teol. mgr. Marius TALUTIS,
 • Judita BERNATONIENĖ (Šeimos centras),
 • Rimantė JAGELAVIČIŪTĖ (Jaunimo centras),
 • Rita PANKIENĖ (Katechetikos centras).

Šventimų ir skyrimų komisija:

 • mons. Vincas BAUBLYS,
 • kun. teol. mgr. Rolandas BIČKAUSKAS,
 • kun. Rokas PUZONAS.

Bažnytinio meno ir remontų komisija:

 • mons. Jonas DALINEVIČIUS,
 • kun. Leonas KLIMAS,
 • kun. teol. lic. Gediminas TAMOŠIŪNAS,
 • kun. Laurynas VISOCKAS,
 • Vidmantas AŠMONAS,
 • Rita PAULIUKEVIČIŪTĖ.