Vienuolijos

Vyskupijoje įsikūrusios trys moterų vienuolijos, taip pat darbuojasi ir reziduoja vienuolės iš vienuolijų, įsikūrusių kitose Lietuvos vyskupijose.


Aušros Vartų Marijos Ir Šv. Teresėlės Seserų karmeličių kongregacija

Kongregacijos internetinė svetainė.

Charizma: kontempliacija ir evangelizacija.
Tikslas: padėti rasti maldos kelią arba jį pagilinti, organizuoti rekolekcijas, palydėti dvasiniame gyvenime, padėti parapijos pastoraciniame darbe.


  Kongregacijos namai - Klevų g. 8, Krikštėnai, Ukmergės r.
  Tel. 8 340 43 130 ir mob. +370 685 46 560

   Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir šv. Brunono seserų kongregacija

   Charizma: Švč. Trejybės adoracija vienumoje ir broliškame gyvenime.
   Tikslas: Dievo garbinimas.

    Aušrinės Marijos vienuolynas - Panerių g. 7, Paparčiai, Kaišiadorių r.
    Mob. +370 687 17 970

   Kristaus Karaliaus Merginų Diakonių kongregacija

   Charizma: Kristaus Karalystės plėtimas pirmųjų krikščionių pavyzdžiu.
   Tikslas: pagalba parapijos pastoraciniame darbe.

   Seserys dirba (ir reziduoja) Kernavės parapijoje.

    Kerniaus g. 6, Kernavė, Širvintų r.
    Tel. 8 382 47 347


   Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos seserys

   Kongregacijos internetinė svetainė.

   Charizma: Dievui ir Bažnyčiai; blogį nugalėti gerumu.
   Tikslas: teikti žmonėms visokeriopą pagalbą kelyje į Dievą darbuojantis įvairiose krikščioniško gyvenimo srityse.

   Seserys dirba (ir reziduoja) Kaišiadoryse - Vyskupijos kurijoje.

    Birutės g. 10-5, Kaišiadorys
    Mob. +370 687 87 991


   Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seserys

   Kongregacijos internetinė svetainė.

   Charizma: nuolanki meilė sekant Eucharistiniu Jėzumi.
   Tikslas: mylėti ir šlovinti Eucharistinį Jėzų, padėti žmonėms pažinti ir pamilti Eucharistinį meilės Dievą.

   Seserys dirba (ir reziduoja) Guronyse, Žaslių parapijoje, Rožinio slėpinių kelio rekolekcijų namuose.

    Guronių k., Kaišiadorių r.
    Mob. +370 620 74 246


   Marijos, Krikščionių Pagalbos, dukterų instituto seserys

   Charizma: prevencinė šv. kun. Jono Bosko sistema.
   Tikslas: vaikų ir jaunimo, ypač apleisto, visapusiškas ugdymas ir evangelizacija pagal šv. kun. Jono Bosko prevencinę sistemą.

   Seserys dirba (ir reziduoja) Kaišiadoryse - Kaišiadorių vyskupijos jaunimo ir katechetikos centre bei Kaišiadorių parapijoje.

    Birutės g. 9, Kaišiadorys.
    Mob. +370 604 28 537