Naujienos

„Nostabus buvo, mielas, labai dvasingas“, – tokį Vincentą Sladkevičių prisimena jo įpėdinis vysk. Juozas Matulaitis (2020)
Pokalbį publikuoja Bernardinai.lt – žr. „Kuo plačiau duris atverti Dievui ir žmogui“ ...

« atgal