Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro projektas “Krikščioniškų vertybių perteikimo įvairiose Europos šalyse palyginimas” (2004 10 16 - 2005 08)

Projektas “Krikščioniškų vertybių perteikimo įvairiose Europos šalyse palyginimas” vyksta ES Socrates / Grundtvig 2 projekto rėmuose. Projekto tikslas: krikščioniškų vertybių prasmės ir esmės aiškinimasis bei jų perteikimo vizijos skirtingose Europos šalyse. Šio projekto koordinuojanti institucija: “Katalikiškas suaugusiųjų švietimas” (Katholische Erwachsenenbildung im Land Sachsen-Anhalt e. V./ Außenstelle Halle), Hale, Vokietija. Partneriai: Gniezno metropolijos kurija, Katechetikos centras (Kuria Metropolitalna, Wydzial Katechizacji i Sczkol Katolickich), Gnieznas, Lenkija ir Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras, Kaišiadorys, Lietuva.

Šio projekto metu bus stengiamasi gilintis į krikščioniškąsias vertybes, jų svarbą mūsų kultūroje, vyks pasikeitimas informacija apie esamą situaciją su šalimis partnerėmis, metodų bei didaktikos lyginimas, naujų pedagoginių gairių sudarymas bei jų išbandymas.

Tikimasi, jog susitikimų savo šalyje bei tarptautinių susitikimų metu bus pasikeista patirtimi, palyginus panašumus ir skirtumus atsivers nauja galimybė susikurti naujas erdves, vizijas bei idėjas krikščioniškų vertybių perteikimui ateityje.

Projekto planas:

Spalio 16 d., 11.00 val. Krikščioniškosios vertybės – kas tai? Pirminis suaugusio žmogaus atsivertimas – krikščioniško gyvenimo pamatas (Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras, III aukštas, Birutės 9, Kaišiadorys).

Gruodžio 4 d., 10.00 val. Adventas. TRADICIJA ir Krikščioniškosios tradicijos – puoselėjamos ir pamirštamos (Molėtų parapijos namai, Darbo g. 2, Molėtai).

Lapkričio 27 d., 10.00 val. Adventas. TRADICIJA ir Krikščioniškosios tradicijos – puoselėjamos ir pamirštamos (Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras).

Sausio 15 d., 10.00 val. Šv. Raštas. Dievo ir žmogaus santykis – krikščioniškųjų vertybių pamatas (Molėtų parapijos namai).

Sausio 22 d., 10.00 val. Šv. Raštas. Dievo ir žmogaus santykis – krikščioniškųjų vertybių pamatas (Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras).

Vasario 17 – 20 d.d. Tarptautinis susitikimas Lenkijoje (susitinka grupės iš Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos).

Kovo 12 d., 10.00 val. „Ir Dievas matė, kad tai gera“ – žmogaus vertė, jo orumas ir šeima (Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras).

Balandžio 9 d., 10.00 val. „Ir Dievas matė, kad tai gera“ – žmogaus vertė, jo orumas ir šeima (Molėtų parapijos namai).

Gegužės 5-8 d. Tarptautinis susitikimas Lietuvoje (susitinka grupės iš Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos).

Birželio mėn. (tiksli data ir vieta bus paskelbta vėliau) Biblijos įvaizdžiai ir literatūra. Lietuvių literatūros ir katalikų tikybos intergracinių ryšių galimybės.

Liepos mėn. (tiksli data ir vieta bus paskelbta vėliau) baigiamasis susitikimas.

LAUKIAME JŪSŲ!

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras.

« atgal