Naujienos

Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios metui (2020)
- skaityti čia: LVK Naujienos ...

Vykupai laiške kviečia šį laiką išnaudoti tikėjimui auginti ir nurodo priemones: kasdien atsiversti Šventąjį Raštą, atnaujinti kasdienę Rožinio maldą, meldžiantis už fizinę ir dvasinę sveikatą, dalyvauti šv. Mišiose – kol negalima bažnyčiose, naudotis jų transliacija, drauge su savo šeimomis melstis Šv. Juozapo malda ...

Kurijos info

« atgal