Naujienos

Dievo Žodžio sekmadienis Kaišiadorių katedroje (2020)
Dievo Žodžio sekmadienis (2020) 2019 m. rugsėjo 30 d. popiežius Pranciškus apaštališkuoju laišku Aperuit illis pakvietė Bažnyčią trečiąjį eilinį liturginių metų sekmadienį (šiemet – sausio 26 d.) švęsti kaip Dievo Žodžio sekmadienį. Šventasis Tėvas nurodė tris šio sekmadienio intencijas: „švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį“ (Aperuit illis, 3). Skaityti visą laišką - katalikai.lt ...

Kaišiadorių katedroje, švenčiant Dievo Žodžio sekmadienį, Mišių liturgijoje prie altoriaus Evangelijų knyga bus atnešta iškilmingiau - procesijos būdu, perskaičius sekmadienio evangeliją - bus laiminama su knyga, po to ji bus padėta iškilesnėje - matomoje vietoje ...

Šia proga, Dievo žodžio sekmadienį bus šventinamos Šv. Rašto knygos - tikinčiųjų turimos ar naujai įsigytos. Prašoma jas atsinešti į katedrą - Biblijos bus šventinamos Mišių liturgijoje. Šv. Raštą Kaišiadorių vyskupijoje galima įsigyti - Vyskupijos sielovados centre - Birutės g. 9, Kaišiadoryse ...

Dievo Žodžio sekmadienį nuo 14 val. "Marijos radijas" iš Kaišiadorių katedros transliuos Dievo žodžio pamaldas. Prie išstatyto Švč. Sakramento bus skaitoma Evangelija, meldžiamasi Rožinio, Gailestingumo vainikėlio malda. 18 val. - šv. Mišios ...

Daugiau informacijos Dievo žodžio sekmadieniui – katalikai.lt ...

Kurijos info

« atgal