Naujienos

Ses. Myrtos Stockle seminaras tikybos mokytojams ir grupių vadovams Kaišiadoryse (2004 09 30)

Š.m. rugsėjo 30 d. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre vyko ses. Myrtos M. Stockle vedamas seminaras tema “Ir Dievas matė, kad tai gera (Pr. 1,10)”. Ses. Myrtą į Lietuvą, kaip visuomet, pakvietė ir seminarus įvairiose Lietuvos vietose inicijavo Lietuvos katechetikos centras. Renginį Kaišiadoryse, į kurį buvo pakviesti Kaišiadorių vyskupijos vyskupijos tikybos mokytojai, katalikiškos moterų organizacijos “Vilties tiltas” grupių vadovai bei jaunimo grupių lyderiai iš vyskupijos parapijų.

Daugumai tikybos mokytojų ses. Myrtos skleidžiama religijos mokymo per gyvenimo patirtį metodologija – ne naujiena. Jau keletą metų iš eilės mokytojai turi galimybę dalyvauti pačios s. Myrtos ar jos kolegų vedamuose seminaruose ir mokytis šios labai įdomios, efektyvios ir paprastos metodikos. Tuo tarpu “Vilties tilto” ir jaunimo grupių vadovams šis seminaras tapo tiesiog “atradimu”. Ypatingą galimybę mokytis, atrasti, patirti sudarė ir neįprasta grupės įvairovė: tarp 32 seminaro dalyvių buvo paties įvairiausio amžiaus, išsilavinimo ir patirties žmonių, labai skirtingai besijungiančių į savo parapijų bendruomenių gyvenimą. Gal kaip tik todėl, labiau nei po kurio kito renginio, grupė neskubėjo išsibėgioti, bet stabtelėję šen ir ten Sielovados centro koridoriuose ir kabinetuose, po du, tris ir didesnėm grupelėm svarstė ir kūrė planus kur ir kaip panaudos tai, ką pamatė, sužinojo, išmoko.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vadovė ses. V. Plečkaitytė

« atgal