Naujienos

Kviečia į Rožinio pamaldas Guronyse (2019)

Kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį - po pietų - 15.30 val. kviečiame į Guronis - Žaslių parapijoje, kur vyksta Rožinio pamaldos, kartu apvaikščiojant Rožinio slėpinių koplytėles, 16 val. - šv. Mišios Guronių Šv. Juozapo koplyčioje!

Popiežius Pranciškus 2019 metų spalio mėnesį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu. Nacionalinė misijų taryba šiam mėnesiui parengė specialų leidinį, skirtas Rožinio maldai – jį galima surasti šiuo adresu - misijų medžiaga - rožinis...

Guronių Rožinio slėpinių kelio komplekse veikia Rekolekcijų namai. Juos administruoja Eucharistinio Jėzaus seserys. Rekolekcijų, seminarų ir kursų programa skelbiama svetainėje "Guronių rekolekcijų namai". Rekolekcijų namuose taip pat veikia rožinių bei memorialinė kardinolo Vincento Sladkevičiaus, buvusio Kaišiadorių vyskupijos ganytojo bei pal. Teofiliaus bičiulio ir bendradarbio, ekspozicija.

Žaslių parapija

« atgal