Naujienos

Spalio 1-ąją iškilmingomis šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje Lietuvos vyskupai ir tikintieji pradėjo Ypatingąjį misijų mėnesį (2019)

„Drauge su popiežiumi Pranciškumi, vyskupais, kunigais, pašvęstaisiais ir broliais bei seserimis visame pasaulyje šiandien čia, Lietuvoje, Kaišiadorių katedroje prie pal. Teofiliaus Matulionio – didžio misionieriaus, ištikimo ganytojo, Dievo žmogaus – pradedame misijoms skirtą mėnesį“, – šiais žodžiais į susirinkusiuosius kreipėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Iškilmių dieną Rožinio maldai Kaišiadorių katedroje vadovavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Eucharistijai - LVK pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas,. Kartu celebravo Apaštalinis nuncijus ir 12 Lietuvos vyskupų bei daugiau nei aštuoniasdešimt kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Homiliją sakė vysk. Algirdas Jurevičius. Pamaldose dalyvavo visų Lietuvos kunigų seminarijų auklėtiniai ir gausus būrys tikinčiųjų - piligrimų, atvykusių iš įvairių Lietuvos parapijų. Iškilmes transliavo Marijos radijas.

Plačiau apie iškilmę – LVK informaciniame pranešime –„Ypatingojo misijų mėnesio iškilmė Kaišiadoryse“...

Susijusi informacija – Misijų renginiai, medžiaga ir kt. skelbiama internetinėje svetainėje - Misijos.katalikai.lt...

Kurijos info

« atgal