Naujienos

Kaišiadorių vyskupų viešnagė Magdeburge (2019)

2019 m. rugpjūčio 31 d. - rugsėjo 1 d. Magdeburgo vyskupijoje lankėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir emeritas Juozas Matulaitis. Vyskupai dalyvavo Magdeburgo vyskupijos 25-mečio sukakties minėjime, kuris vyko Huysburge – netoliese Magdeburgo.

Senais laikais Magdeburgas buvo arkivyskupijos, įkurtos 968 m., centras. Žinoma, kad šv. Brunonas (Bonifacas) 1004 m. priėmęs šventimus iš Magdeburgo arkivyskupo, iš ten vyko ir misijoms į baltų kraštus. Po Martyno Liuterio reformos, Magdeburgo vyskupija buvo panaikinta. Nūdienė vyskupija neturi tiesioginių sąsajų su ankstesniais laikais, net katedra nauja, nors ankstesnė - išlikusi iki šių dienų. Magdeburgo vyskupija įkurta griuvus Berlyno sienai - komunistų valdymui Rytų Vokietijoje, ankščiau Paterborno arkivyskupijai priklausiusioje teritorijoje.

Mišių liturgijai Huysburge vadovavęs kard. Reinhardas Marxas, Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas, daugiau nei 5000 piligrimų miniai sakė, kad „Evangelija turi būti skelbiama šių dienų kalba [..] Būdamas tik trijų mėnesių aš jau buvau aš - sakė kardinolas, - bet šiandien nesu toks, koks tada buvau“. Taip kardinolas pabrėžė patirtis, kurias įgyjame gyvenimo kely, kvietė eiti ne nacionalizmų, bet bendrystės - ekumenizmo keliu, praturtinančiu [..] Kaip "visi mes esame viena - žmonijos šeima“, taip ir Bažnyčia turi būti atvira, dėmesinga.., sakė kardinolas.

Kas sieja Magdeburgą ir Kaišiadoris – šias dvi vyskupijas? Vysk. J. Matulaitis, dalyvavęs Magdeburgo vyskupijos jubiliejinėje šventėje, vyskupijų ryšius prisimena su džiaugsmu ir dėkingumu. Jam vadovaujant Kaišiadorių vyskupijai, bendrystė išsitęsė ko ne per du dešimtmečius. Magdeburgo vyskupijos nuoširdumo ir skirtos paramos dėka, daug jaunuolių iš Kaišiadorių vyskupijos galėjo studijuoti Vokietijoje. Kur dar seminarai, stovyklos, vizitai - organizuoti tikybos mokytojams, jaunimui ir kitiems - dalijantis patirtimi, tikėjimo žiniomis. Taip pat materialinė parama - po sovietmečio, tarsi iš naujo atgimusiai Kaišiadorių vyskupijai - buvo labai svari, prisimena vyskupas...

Plačiau apie Margdeburgo vyskupijos sukaktį, žr. šios vyskupijos naujienų skiltyje - bistum-magdeburg.de...

Kurijos kancleris

« atgal