Naujienos

Ryliškiuose paminėta Klepočių kaimo sudeginimo 60 metų sukaktis (2004 09 19)

Š.m. rugsėjo 19 d. Ryliškių šv. Monikos bažnyčioje Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis celebravo šv. Mišias už Klepočių ir kitų kaimyninių kaimų žuvusiuosius; prieš 60 metų Kūčių vakarą tarybiniai enkavedistai daugelį šių kaimų gyventojų sudegino jų pačių namuose, taip keršydami šio krašto žmonėms už pasipiriešinimą okupantams. Vien Klepočių kaime buvo nužudyti - sudeginti trisdešimt septyni žmonės.

Po šv. Mišių prie bažnyčios įvyko aukų atminimo minėjimas: kalbėjo vietos seniūnijos seniūnas, Alytaus rajono meras, sąjūdžio atstovai, tragiškų įvykių liudytojai. Renginio pabaigoje Jo Ekscelencija vyskupas aplankė trakiškų įvykių atminimui skirtą trijų kryžių kalnelį, ten pasimeldė.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal