Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kunigų paskyrimai (2019)
Gegužės - birželio mėn.

Mons. Jonas Sabaliauskas, paliekant kitas pareigas, paskirtas Beižionių ir Semeliškių parapijų administratoriumi.

Kun. Gintautas Jančiauskas atleistas iš Beižionių ir Semeliškių parapijų klebono pareigų ir išleistas gydytis.

Kun. Algirdas Akelaitis atleistas iš Molėtų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Gegužinės, Palomenės ir Krivonių parapijų klebonu.

Kun. Darius Vėlyvis atleistas iš Gegužinės, Palomenės ir Krivonių parapijų klebono pareigų ir paskirtas Joniškio ir Inturkės parapijų klebonu.

Kun. Povilas Stankevičius, jam pačiam prašant, atleistas iš Joniškio ir Inturkės parapijų klebono pareigų, nesuteikiant kitų pareigų.

Kun. Vidas Bernardas Sajeta atšauktas iš tarnystės Šiaulių vyskupijoje ir paskirtas Šešuolių, Šešuolėlių ir Zibalų parapijų administratoriumi.

Kun. Petras Avižienis, paliekant kitas pareigas, atleistas iš Šešuolių parapijos administratoriaus pareigų.

Kun. Antanas Jasionis, paliekant kitas pareigas, atleistas iš Šešuolėlių ir Zibalų parapijų administratoriaus pareigų.

Kun. Povilas Slaminis atleistas iš Širvintų parapijos vikaro pareigų ir išleistas lietuvių sielovadai į Elko vyskupiją.

Kun. Marius Talutis, pal. Teofiliaus bylos postulatorius, atšauktas iš tarnystės Elko vyskupijoje ir paskirtas Žiežmarių parapijos rezidentu.

Kurijos informacija

« atgal