Naujienos

Palaimintojo Teofiliaus liturginis minėjimas Kaišiadorių kateroje (2019)
Šių metų birželio 14 -16 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio liturginis minėjimas. Minėjimo dienomis, Palaimintojo sarkofagas - relikvija pagerbimui buvo išstatyta katedroje. Kiekvieną minėjimo dieną melstasi atskiromis intencijomis. Birželio 14 d. šv. Mišios buvo švenčiamos dėkojant Dievui už Palaimintojo gyvenimą ir tarnystę, birželio 15 d. - už kunigus iš pašaukimus, birželio 16 d. melsta malonės, kad Palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju.

Kiekvieną minėjimo dieną Palaimintojo koplyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, taip pat melstasi Rožinio ir Gailestingumo vainikėlio maldomis. Minėjimo dienomis liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emer. Juozas Matulaitis, taip pat svečiai vyskupai - Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, lydimas maldininkų grupės iš Palaimintojo tėviškės - Alantos parapijos, ir arkivyskupas emert. Sigitas Tamkevičius. Mišias taip pat šventė vyskupijos ir svečiai kunigai, giedojo atvykę iš įvairių parapijų chorai. Minėjimo pamaldas transliavo Marijos radijas.

Palaimintojo Teofiliaus minėjimas šiemet - antras po iškilmingo paskelbimo Palaimintuoju, įvykusio 2017 m. Vilniuje. Kasmetę minėjimo datą liturgijoje - birželio 14 d. - nustatė Apaštalų Sostas, atsižvelgus į Kaišiadorių vyskupijos prašymą. Buvo prašoma, kad šis Palaimintasis vyskupas ir kankinys butų minimas Tremties dieną Lietuvoje, kartu paminint ir tūkstančius mūsų tautiečių, kentėjusių už Lietuvos laisvę Rusijos lageriuose.

Katedroje, kur ilsisi Palaimintojo Teofiliaus palaikai, jo garbei skirtoje koplyčioje, kiekvieną sekmadienį švenčiamos pamaldos - vakarai su pal. Teofiliumi. 17 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija, 18 val. - šv. Mišios aukotojų intencija. Daugiau skaityti - Kaišiadorių vyskupija...

Šiais metais birželio mėnesį Kaišiadorių vyskupija iškilmingai švenčia ir kitą Palaimintąjį - Mykolą Giedraitį. Birželio 22 d. Videniškių parapijos bažnyčioje (Molėtų r.) - iškilmė, švenčiamos iškilmingos padėkos Mišios už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą Palaimintuoju. 2018 m. Popiežius Pranciškus patvirtino šio mūsų tautiečio, gimusio apie 1420 m. prie Molėtų, nuo neatmenamų kultą, paskelbdamas jį Palaimintuoju.

Videniškiuose - parapijos bažnyčioje, koplyčioje, nuo senų laikų yra išlikęs Palaimintojo Mykolo garbei skirtas altorius ir paveikslas. Kiekvienais metais šioje bažnyčioje minima jo mirties diena - jis mirė 1485 m. gegužės 4., palaidotas Krokuvoje šv. Morkaus bažnyčioje. M. Giedraitis šventuoju pradėtas laikyti tuoj po savo mirties. XVI a. Krokuvos vyskupija ėmėsi kai kurių veiksmų, būdingų skelbimui palaimintuoju: Mykolo palaikai iš palaidojimo vietos Šv. Morkaus bažnyčioje buvo perkelti į sarkofagą altoriuje viešai gerbti. Paveiksluose jis pradėtas vaizduoti su aureole... Daugiau skaityti - Kaišiadorių vyskupija...

Kurijos info

« atgal