Naujienos

PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO MINĖJIMAS KAIŠIADORIŲ KATEDROJE - 2019 m. birželio 14- 16 d.

Palaimintojo Teofiliaus sarkofagas pagerbimui bus išstatytas katedroje birželio 14-16 d. nuo 8 iki 20 val.

Birželio 14 d. (penktadienis) - Palaimintojo Teofiliaus liturginis minėjimas. Gedulo ir vilties diena. Švč. Jėzaus Širdies garbei skirta diena.

  10 val. - Šv. Mišios aukotojų intencija.

  11.30 - 12 val. - Rožinio malda.

  12 val. - Šv. Mišios. Padėka Dievui už pal. Teofiliaus gyvenimą ir tarnystę.

  13 - 14 val. - Švč. Sakramento adoracija.

  14 - 15 val. - Rožinio malda.

  15 - 16 val. - Gailestingumo Valanda.

  16 - 17.30 val. - Šlovinimas.

  18 val. - Šv. Mišios ir birželinės pamaldos. Meldžiamės už kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę.

Birželio 15 d. (šeštadienis) - Švč. Mergelės Marijos Širdies garbei skirta diena.

  10 val. - Šv. Mišios aukotojų intencija.

  11.30 - 12 val. - Rožinio malda.

  12 val. - Šv. Mišios. Meldžiamės už kunigus, seminaristus ir pašaukimus kunigystei.

  13 - 14 val. - Švč. Sakramento adoracija.

  14 - 15 val. - Rožinio malda.

  15 - 16 val. - Gailestingumo valanda.

  16 - 17. 30 val. - Šlovinimas.

  18 val. - Šv. Mišios. Meldžiamės už mirusius Kaišiadorių vyskupijos ganytojus, kunigus ir tikinčiuosius.

Birželio 16 d. (sekmadienis) - Palaimintojo Teofiliaus Beatifikacijos sukakties šventė.

  8 val. - Šv. Mišios aukotojų intencija.

  10 val. - Šv. Mišios aukotojų intencija.

  12 val. - Šv. Mišios. Meldžiame malonės, kad Palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju.

  13 – 14 val. - Švč. Sakramento adoracija.

  14 - 15 val. - Rožinio malda.

  15 - 16 val. - Gailestingumo valanda.

  16 -17.50 val. - Šlovinimas.

  18 val. - Šv. Mišios. Meldžiamės už Tėvynę Lietuvą.

Minėjimo dienomis Švč. Sakramento adoracija vyks Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Atgailos Sakramentas švenčiamas prieš šv. Mišias.

Visus kviečiame drauge švęsti ir dėkoti Dievui už Palaimintąjį Teofilių !

« atgal