Naujienos

Padėkos šv. Mišios už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju (2019)
2018 m. lapkričio 8 d. Popiežius Pranciškus paskelbė palaimintuoju mūsų tautietį Dievo tarną Mykolą Giedraitį. Tai džiugi žinia Lietuvai ir Lenkijai, kur ilsisi jo žemiškieji palaikai.

Lietuvos vyskupams nutarus, Lietuvoje iškilmingos padėkos šv. Mišiose už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju vyks 2019 m. birželio 22 d. (šeštadienį) Videniškių šv. Lauryno parapijos bažnyčioje (Molėtų r.), Kaišiadorių vyskupijoje.

    Programa:

    10 val. - Šventoriuje - malda, giesmės, katechezė;

    12 val. - Šv. Mišios bažnyčioje; tikinčiųjų patogumui lauke bus įrengtas ekranas ir įgarsinimas (turėti sulankstomas kėdutes ir lietpalčius);

    14 val. - Agapė šventoriuje (kareiviška košė, arbata, piligrimų atsivežtas maistas) ir šventinis koncertas.

Mykolas Giedraitis gimė apie 1425 m. Videniškiuose arba Giedraičiuose, dabartiniame Molėtų r., Kaišiadorių vyskupijoje. Įstojo į šv. Augustino regulos vienuolyną Bystryčioje, šalia Astravo - Baltarusijoje. Vėliau išvyko į Augustinijonų vienuolyną Krokuvoje, kur visą likusį gyvenimą tarnavo zakristijonu šv. Morkaus bažnyčios. Mirė 1485 m. Krokuvoje. Dar jam gyvam esant ėmė sklisti garsas apie jo šventumą. Žmonės per jo užtarimą patyrė Dievo malonių – stebuklų.

Šalia Videniškių parapijos bažnyčios yra išlikęs Šv. Augustino regulos vienuolyno pastatas. Videniškių vienuolyną 1617 m. fundavo vaivada Martynas Marcelijus Giedraitis ir kartu su broliu, vyskupu Merkeliu Giedraičiu, Videniškiuose pastatė (parapinę) bažnyčią. Vėliau bažnyčioje, dešinėje pusėje, buvo įrengta Dievo tarnui Mykolui skirta koplyčia su altoriumi ir paveikslu, išlikusi iki šių dienų. Po koplyčia esančiame rūsyje buvo laidojami Giedraičių giminės atstovai.

Kaisiadoruvyskupija.lt: Pal. Mykolo gyvenimo aprašymas...

Vaticanews: Pal. Mykolas Giedraitis moko mus mylėti Kristų...

Kaišiadorių vyskupijos kurija