Naujienos

Konsekruota Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir šv. Brunono seserų vienuolyno bažnyčia Paparčiuose (2004 09 18)

Š.m. rugsėjo 18 d. Kaišiadorių vyskupas Juozapas MATULAITIS ir Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS konsekravo Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir šv. Brunono seserų vienuolyno bažnyčią Paparčiuose; bažnyčiai suteiktas “Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų ” titulas, bažnyčios altoriuje patalpinta šv. Brunono relikvija.

Bažnyčios statybos darbų vadovas Algimantas Mačionis, architektė Audronė Svilkytė, konstruktorė Elena Šleivienė. Bažnyčios statybos darbais, kaip ir vienuolyno įkurimu Paparčiuose, uoliai rūpinosi sesuo vienuolijos vyresnioji. Bažnyčia pradėta statyti 2001 m. spalio mėnesį.

Iškilmingos šv. Mišias, kurių metu buvo konsekruota bažnyčia, taip pat celebravo Palendrių šv. Bebedikto vienuolyno prioras Dom HARVE de Broc OSB, LVK Generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Robertas Šalaševičius, kiti svečiai kunigai. Šv. Mišių metu turiningą homiliją pasakė vysk. J. Matulaitis, paaiškindamas bažnyčios statinio simboliką ir šių namų svarbą krikščionių gyvenime. Mišiose dalyvavo gausus būrys seserų pakviestų svečių – Kaišiadorių rajono savivaldybės vadovai, seserų artimieji, kiti svečiai.

Po pamaldų vienuolijos kiemelyje įvyko agapė; besivaišindami svečiai galėjo apžiūrėti stendus, kuriuose buvo pristatomas Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir šv. Brunono vienuolijos kelias pasaulyje, Paparčių vienuolyno plėtros planai.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal