Naujienos

Seminarai „Ateikite visi…“ ir „Darbo su Šv. Raštu metodai“ Kaišiadorių vyskupijoje (2003 10 18 ir 27-28)

Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centre š.m. spalio 18 d. vyko pirmasis seminaras iš ciklo „Ateikite visi“. Šis keturių seminarų ciklas, parengtas Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro, yra skirtas katechetams, parapijose rengiantiems vaikus Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams. „Ateikite visi“ padeda katechetams giliau suvokti šių sakramentų esmę ir svarbą Bažnyčioje bei mokytis pritaikyti tai vaikų katechezėje, supažindina su Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro parengta ruošimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams programa, pratybų knygele bei pedagoginėmis gairėmis, sudaro sąlygas katechetų dvasiniam bei metodiniam pasidalijimui. Seminare dalyvavo 27 katechetai iš 18 vyskupijos parapijų.

Spalio 27 – 28 dienomis grupelė Gyvenimo ir tikėjimo instituto darbuotojų vedė seminarą „Darbo su Šventuoju Raštu metodai“ Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojams. 23 seminare dalyvavę mokytojai ypač džiaugėsi seminaro metu išmokę daug įvairių aktyvaus mokymosi metodų, kurių dėka galės moksleivius giliau supažindinti su Šventuoju Raštu, sužavėti jo turiniu, suteikti galimybę susieti Dievo Žodį su gyvenimu bei pažadinti smalsumą vis labiau pažinti daugiasluoksnes Šventojo Rašto istorijas ir jų prasmes.

Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centras

« atgal