Naujienos

Popiežiaus Pranciškaus gavėnios žinia – laiškas tikintiesiems (2019)

„Kiekvienais metais per Bažnyčią Dievas kviečia tikinčiuosius, kad „sąžinę apsivalę, džiaugsmingai lauktume šventųjų Velykų, naudodamiesi atgimimo sakramentais pasiektume Dievo vaikų malonės pilnatvę...“ Visą Popiežiaus žinią skaitykite - KATALIKAI.LT...

Kaišiadorių vyskupas per šią gavėnia kviečia tikinčiuosius keliauti su malda - pal. Teofiliaus pavyzdžiu. Šia proga, pirmąjį gavėnios sekmadienį, Kaišiadorių katedroje buvo pristatyti Teofiliaus Matulionio rožiniai - rožinis iš lagerio laikų, pagamintas iš duonos, rožinis, kurį palaimintasis atminimui parsivežė iš piligrimystės po Šv. Žemę, taip pat kasdien naudotas rožinis - vyskupo tarnystėje Kaišiadorių vyskupijoje ir vėliau tremty...

Kurijos info

« atgal