Naujienos

Grabnyčių šventė Kaišiadorių katedroje (2019)
Grabnyčių – Kristaus Paaukojimo šventėje Bažnyčia kviečia tikinčiuosius melstis už vienuolius ir pašaukimus pašvęstajam gyvenimui. Pamaldose 12 val. Katedroje dalyvaus Kaišiadorių vyskupijoje reziduojančios seserys – vienuolės, bus daroma procesija su žvakėmis...

Kaišiadorių vyskupijoje įsikūrę 4 moterų vienuolijos. Vienuolynai skirstomi į kontempliatyvius, gyvenančius išimtinai maldos gyvenimą, ir apaštalaujantys – vykdantys įvairias dvasinio ugdymo misijas Bažnyčioje...

Kurija

« atgal