Naujienos

"Žmogiškųjų išteklių svarba sielovadoje" - projektas, kurį 2019 m. įgyvendina Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras

Projekto, kurį įgyvendina Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras, tikslas - stiprinti Kaišiadorių vyskupijos sielovadininkų - kunigų, sielovados darbuotojų parapijose, dekanatų koordinatorių - dvasines, profesines kompetencijas bei bendruomeniškumą.

Poreikis investuoti į žmogiškuosius išteklius grindžiamas tuo, jog sunku siekti užsibrėžtų tikslų, neturint kompetentingų žmogiškųjų išteklių. Kintant visuomenės ir Bažnyčios poreikiams, sielovadininkai susiduria su naujais iššūkiais. Kaip pagrindinę problemą įvardintume negalią atliepti į šiuolaikinio žmogaus sielovados poreikius, sąlygotą uždarumo ir individualizmo sielovadoje. Atsižvelgiant į tai, pastebima tokių kompetencijų kaip gebėjimo dirbti komandoje, konfliktų sprendimo, bendravimo, bendruomenės telkimo bei įgalinimo, poreikių atpažinimo, laiko planavimo stoka... Norėdami keistis ir jausdami būtinybę geriau atlikti savo pareigas, turime stiprinti bendruomeniškumą bei dvasines kompetencijas.

Šio projekto uždavinys - pasiūlyti tikslinius mokymus efektyviam sielovados darbui, pasikviečiant kompetentingus savo srities specialistus.

Numatyti šie mokymai: 1. „Bendruomenės telkimas bei įgalinimas“; 2. „Kunigystės prioritetai“; 3. „Darbas su grupe“; 4. „Konfliktų sprendimas“; 5. „Nesmurtinis bendravimas“.

Pirmasis mokymas - šių metų sausio 9 d., pranešėjas - kun. teol. dr. Gediminas Jankūnas (Krekenava), tema - "Pasidalinimas gerąja patirtimi: Bendruomenės telkimas ir įgalinimas“. Mokymas vyks – Birutės g. 9, Kaišiadoryse.

Seminaruose taip pat kviečiami dalyvauti asmenys, bendradarbiaujantys sielovadoje kaip savanoriai ir ketinantys įsijungti...

Į seminarus prašoma iš anksto registruotis - el. paštu caritas@ks.lcn.lt arba telefonu - 8 683 26929. Projekto koordinatorė - Giedre Adlytė-Chveduk - Kaišiadorių vyskupijos SC.

Kurijos informacija

« atgal