Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos parapijų pastoracijos darbuotojams įteikti kanoniniai siuntimai (2004 09 14)

Š.m. rugsėjo 14 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Kaišiadorių vyskupas šventė šv. Mišias, kuriose meldė Dievo palaimos trims parapijos pastoracijos darbuotojams, baigusiems praktikos metus ir pradedantiems darbą Kaišiadorių vyskupijos parapijose. Po šv. Mišių Vyskupas suteikė iškilmingą palaiminimą – siuntimą ir įteikė kanoninius siuntimus pastoracijos darbuotojo tarnystei Jurgitai Leščiūtei, Jolantai Pupalaigytei ir Nerijui Ramanauskui, Magdeburgo vyskupijos parapijos pastoracijos seminarijos absolventams.

Pasibaigus šv. Mišioms visi jose dalyvavusieji susibūrė Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centro salėje, kur naujiesiems pastoracijos darbuotojams buvo įteikti praktikos metų baigimo pažymėjimai. Šventėje taip pat dalyvavo Frau Hildegard Kliem, Magdeburgo vyskupijos parapijos pastoracijos seminarijos dėstytoja ir praktikos vadovė, naujųjų pastoracijos darbuotojų artimieji, draugai ir gražus būrys parapijiečių iš tų parapių, kuriose jie atliko pastoracinę praktiką.

Nuo š.m. rugsėjo 1 d. Jurgita Leščiūtė parapijos pastoracijos darbuotojo tarnystę atliks Žaslių šv. Jurgio parapijoje, Jolanta Pupalaigytė – Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijoje, o Nerijus Ramanauskas – Paparčių šv. vysk. Stanislovo ir šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal