Naujienos

Visuotiniai atlaidai Kaišiadorių katedroje – Dievo gailestingumo koplyčioje (2018)
Spalio 5 d. – liturginiame kalendoriuje minima šv. Faustina (Kovalska). Tą dieną tikintieji, įprastomis sąlygomis, gali pelnyti Visuotinius atlaidus aplankę Kaišiadorių katedros Dievo Gailestingumo koplyčią ir pasimeldę prie šv. Faustinos altoriaus - relikvijos. Šį mėnesį šioje koplyčioje Visuotiniai atlaidai taip pat pelnomi 22 d., minint šv. Jono Paulių II, pasimeldus prie jo altoriaus – relikvijos.

2015 m. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje - Dievo Gailestingumo koplyčioje pastoviam pagerbimui buvo išstatytos šventųjų Jono Pauliaus II (kraujo) ir Faustinos (kūno) relikvija, kiek vėliau - palaimintojo kunigo Mykolo Sapočkos (kūno) relikvija ir suteikti Visuotiniai atlaidai.

Pastaba. Šiuo metu katedroje vyksta remonto darbai - renovuojami vitražai languose - dėl to Gailestingumo koplyčia laikinai uždaryta. Šiuo atveju, atlaidų intencija galima pasimelsti katedroje arba palaimintojo Teofiliaus koplyčioje.

Kaišiadorių parapija

« atgal