Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2018-08-31)

- Kunigas Rolandas BIČKAUSKAS paskirtas Kaišiadorių vyskupijos Generaliniu vikaru (plg. Kan. 475). Jis kaip iki šiol, reziduos Jiezno parapijoje ir kartu eis parapijos klebono pareigas.

- Kunigas Marius TALUTIS paskirtas pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso - bylos Postulatoriumi (plg. Konst. "Divinus Perfectionis Magister"). Jis kaip iki šiol, reziduos Punsko parapijoje, Elko vyskupijoje, ir kartu eis parapijos vikaro pareigas lietuvių sielovadoje.

Apaštalų Sostas, iki šiol Kaišiadorių vyskupijos Generalvikaro ir kanonizacijos proceso Postulatoriaus pareigas ėjusį kunigą, paskyrė Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru.

Kurija

« atgal