Naujienos

Kviečiame į Žolinės atlaidus Pivašiūnuose (2018)
Kaip kasmet, rugpjūčio 14 – 22 d. – visą aštuondienį Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, vyksta Žolinės atlaidai. Pagrindinę atlaidų dieną melstasi už popiežių Pranciškų ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą. Programa - žr. pivasiunai.lt...

Rugpjūčio 15 d. Pivašiūnų šventovėje padėkos šv. Mišias celebravo buvęs Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, mons. dr. Algirdas Jurevičius, paskyrimo pastoracinei tarnystei į Kauno arkivyskupiją proga. Šių metų liepos 2 d. Apaštalų Sostas šį Kaišiadorių vyskupijos kunigą išrinko vyskupu ir paskyrė Kauno arkivyskupijos augziliaru. Vyskupu konsekruotas rugpjūčio 19 d. Kauno arkikatedroje...

Kurija

« atgal