Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos ministrantų stovykla Pabradėje “Būkite stiprūs kūnu ir dvasia” (2004 08 19-24)

Š.m. rugpjūčio 19 – 24 d.d. Pabradėje centiniame poligone vyko stovykla Kaišiadorių vyskupijos ministrantams “Būkite stiprūs kūnu ir dvasia”. Į stovyklą buvo pakviesti ministrantai iš tų vyskupijos parapijų, kurių komados pavasarį dalyvavo ministrantų krepšinio varžybose.

Labai smagu, kad prie Kaišiadorių vyskupijos patarnautojų prisijungė Rudaminos (Vilniaus arkivyskupija) parapijos bei šv. Jono kongregacijos globojamos Vilniaus parapijos ministrantai. Vaikinams pasisekė ne tik dėl to, kad teko gyventi kareiviškoje aplinkoje, susipažinti su kareivišku gyvenimu, ginkluote, bet ir dėl to, kad jiems mokymus vedė bei kartu žaidė ir iškylavo šv. Jono kongregacijos broliai: t. Pranciškus Ksaveras, t. Jonas, br. Pranciškus Reginaldas, taip pat seminaristai Algis ir Pranciškus.

Stovyklos tikslas buvo leisti ministrantams tarp bendraminčių pajusti, kad jie yra svarbūs ir reikalingi bei stiprinti ir jų kūną, ir sielą. Mokymuose vadovai stengėsi atskleisti svarbiausius tarnystės bruožus – bendrystės svarbą parapijoje ir patarnautojų grupėje bei ryšyje su Dievu, kalbėjo apie ištikimybę, draugystę, drąsą ir įsipareigojimą Dievui, kaip tam, kuriam tarnauji, taip pat mokė skaityti šv. Mišių simbolinius gestus, kalbą, spalvas, daiktus.

Nors stovyklos pradžioje skirtingo amžiaus jaunuolių grupėje ir sklandė šiokia tokia įtampėlė, savaitės pabaigoje visi jautėsi puikiai: šauniai susigyveno, atsiskleidė ir palaikė vieni kitus.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė I. Sinkevičiūtė

« atgal