Naujienos

Mons. Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, nominuotas vyskupu ir paskirtas į Kauną (2018-07-02)
Kaip pranešė 2018-07-02 Vatikano žinių tarnyba (žr. Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede), Popiežius PRANCIŠKUS nominavo (paskyrė) Kauno arkivyskupijos augziliaru – vyskupu pagalbininku Algirdą JUREVIČIŲ, Kaišiadorių vyskupijos kunigą ir šios vyskupijos generalvikarą.

Kaip numato Kanonų teisė, paskirtasis vyskupu per tris mėnesius nuo Apaštalinio rašto (paskyrimo) gavimo datos užima pareigybę, prieš tai priėmęs vyskupo konsekraciją (kan. 379).

Vyskupas nominantas, kol nepranešta kitaip, iki šių metų liepos 30 d. reziduos Kaišiadoryse ir vykdys šios vyskupijos Generalvikaro pareigas.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal