Naujienos

Mirė Birutė Grižienė, buvusi ilgamete Kaišiadorių vyskupijos pastoracinių centrų vadovė (2018)

2018 m. kovo 19 d. Kaune mirė Birutė Grižienė, buvusi ilgamete Kaišiadorių vyskupijos pastoracinių centrų vadovė, apdovanota Popiežiaus Benedikto XVI kryžiaus ženklu - apdovanojimu Už Bažnyčią ir Popiežių (lot. Pro Ecclesia et Pontifice).

Birutė Grižienė gimė 1931 metais, katalikų šeimoje, dvi jos seserys žuvo pokario partizaninio karo sūkuriuose. Ji mokėsi Šėtos vidurinėje mokykloje, Panevėžio mergaičių gimnazijoje ir Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete. Į Prienų rajono Jiezno miestelį ji atsikėlė 1960 m., jau sukūrusi šeimą, ir dirbo vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Kaišiadorių vyskupui Juozui Matulaičiui pakvietus, nuo 1991 m. aktyviai darbavosi Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centre – tai vyskupo įstigtas pastoracinis centras, inicijuojantis ir koordinuojantis mokyklinę ir parapinę katechezę vyskupijoje, buvo pirmoji šio centro vedėja; vadovavo Katechetų rengimo mokyklai Kaišiadorių vyskupijoje, organizavo seminarus, tikybos mokytojų dvasinio ugdymo programas, koordinavo tikybos dėstymą vyskupijos bendrojo lavinimo mokyklose.

1998 m. publikavo dvasinio turinio knygą „Vilties kelyje“ – tai mąstymai kiekvienai dienai pagal Šv. Rašto ištraukas.

2000 - 2006 m. vadovavo Kaišiadorių vyskupijos Caritas centrui - tai vyskupo įsteigtas pastoracinis centras, inicijuojantis ir koordinuojantis socialinę Bažnyčios veiklą vyskupijoje; organizavo seminarus, Caritas savanorių dvasinio ugdymo programas; jos veiklumo dėka ši organizacija vyskupijoje išplito daugumoje parapijų, subūrė nemažą savanorių skaičių.

Birutės Grižienės iniciatyva, 1997 m. Kaišiadorių vyskupijoje buvo įkurta katalikiška organizacija „Vilties tiltas“, kuri telkė mergaites bei moteris socialinei ir pastoracinei veiklai vyskupijoje, turėjo keliolika skyrių.

2007 m. ji buvo apdovanota Popiežiaus Benedikto XVI kryžiaus ženklu - apdovanojimu Už Bažnyčią ir Popiežių (lot. Pro Ecclesia et Pontifice). Šiuo apdovanojimu pagerbiami tikintieji pasauliečiai už reikšmingus darbus bei nepaprastą stropumą Bažnyčios darbo baruose.

2011 m. parengė monografiją "Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis", kuriam vadovaujant Kaišiadorių vyskupijai, B.Grižienė aktyviai darbavosi daugiau nei 15 metų...

Šv. Mišias už mirusiąją šventė Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas ir vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Palaidota kovo 21 d. Karmėlavos kapinėse, šalia vyro.

Kurijos kancleris – kun. G. Tamošiūnas

« atgal