Naujienos

Popiežiaus Pranciškaus gavėnios žinia – laiškas tikintiesiems (2018)
„Štai ir vėl artinasi Viešpaties Velykos! Rengiantis joms Dievo Apvaizda kasmet pasiūlo gavėnią - mūsų atsivertimo sakramentinį ženklą, skelbiantį bei įgyvendinantį galimybę visa širdimi ir visu gyvenimu atsigręžti į Viešpatį“... Visą Popiežiaus žinią kaitykite - KATALIKAI.LT

« atgal