Naujienos

Kviečiame kartu švęsti Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį (2018)
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje - Vasario 16-ąją - kviečia kartu švęsti Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį. Šią sukaktį Bažnyčia pradės švęsti vasario 11 d., sekmadienį, kai Trakų bazilikoje Lietuvos vyskupai drauge su tikinčiaisiais paskelbs Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai aktą. Į šį tikėjimo veiksmą - maldoje - kviečiami jungtis tikintieji visose Lietuvos bažnyčiose.

Vasario 16-ąją, šv. Mišios už Tėvynę Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje bus švenčiamos 11 val. Dėkokime Dievui už Lietuvos Nepriklausomybę, už mūsų šalies šventuosius ir palaimintuosius ir už visus kilnius žmones, kurie aukojosi dėl bendrojo gėrio.

Kaišiadorių vyskupija gali didžiuotis net trimis Vasario 16-osios akto signatarais, tai kunigai - Vladas Mironas (Daugai) ir Alfonsas Petrulis (Musninkai) bei pasaulietis Donatas Malinauskas, Vytautavos parapijos fundatorius (Onuškis).

Katalikų Bažnyčia daug prisidėjo prie mūsų Valstybės kūrimo, o sovietinės okupacijos metais skatino ir palaikė gyvą tautos laisvės siekį. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio (kankinio), kardinolo Vincento Sladkevičiaus (tremtinio), vyskupo Juozapo Kuktos (lietuvybės puoselėtojo) ir kitų iškilių Kaišiadorių vyskupijos ir visos Lietuvos Bažnyčios sūnų gyvenimo ir šventumo pavyzdys tebus kilniausi liudijimai ateities kartoms.

Vasario 16-ąją, šventiniu gausmu – „Gloria Lietuvai“ - 12.30 val. prabils Kaišiadorių katedros varpai. Tuo pat metu skambės varpai ir kitose Lietuvos bažnyčiose.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos vyskupai šių metų vasario 16-ąją, penktadienį, atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir kviečia dalintis vieni su kitais Nepriklausomybės džiaugsmu! "Te Jūsų džiaugsmui nieko netrūksta"! (Jn 15, 11).

Švęskime Valstybės Šimtmetį dėkodami Dievui už Lietuvos laisvę ir visus žmones, kurie dėl jos aukojosi.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal