Naujienos

Lietuvos vyskupai kviečia visus šalies žmones paaukoti mūsų Tėvynę Nekaltajai Marijos - Lietuvos Globėjos Širdžiai (2018)
Artėjant Lietuvos valstybės Jubiliejui, vasario 11 d. Lietuvos vyskupai kviečia visus šalies žmones paaukoti mūsų Tėvynę Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Į šį bendrą tikėjimo aktą vyskupai kviečia jungtis parapijų bažnyčiose ar susiburti Trakų bazilikoje, o negalinčius atvykti į Trakus ar į savo bažnyčią - jungtis LRT televizijos ar Marijos radijo tiesioginių transliacijų iš Trakų bazilikos pagalba.

Šia proga, vasario 11 d. visose bažnyčiose prieš šv. Mišias žmonėms bus išdalintini maldos paveiksliukai su paaukojimo tekstu, o po homilijos, vadovaujant kunigui, drauge bus perskaitytas Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai tekstas - malda. Tikintieji kviečiami parsinešti paaukojimo maldos tekstą į namus ir melstis šia malda iki Jubiliejinių – šių metų pabaigos.

Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai (2018 01 31)

Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Kokia šio veiksmo prasmė?

Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai – tai tikėjimo veiksmas, kuriuo:

– išreiškiame pasitikėjimą Marija, kurią Jėzus mums patikėjo kaip Motiną, nuo kryžiaus sakydamas šv. Jonui: „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 27);

– atnaujiname tikėjimą, puoselėtą mūsų tėvų ir protėvių, kurio dėka Lietuva tapo žinoma kaip Marijos žemė, o prieš 300 metų Trakų Dievo Motinos atvaizdas karūnuotas popiežiaus pašventintomis karūnomis;

– artėjant Vasario 16-ajai, kai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų Jubiliejų, Marijos globai patikime Lietuvos dabartį ir ateitį, su dėkingumu atmindami visus, kurių dėka ją turime.

Vasario 11-ąją kviečiame visus nuoširdžiai jungtis į šį bendrą tikėjimo aktą, gausiai susiburiant Trakuose, taip pat kiekvienoje Lietuvos parapijoje, ir kartu su savo kunigais šv. Mišių metu, prieš tikėjimo išpažinimą, vienu balsu ištariant Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai žodžius.

Negalinčius atvykti į Trakus ar į savo bažnyčią kviečiame jungtis į šį tikėjimo veiksmą LRT televizijos ar Marijos radijo tiesioginių transliacijų iš Trakų bazilikos pagalba.

Lietuvos paaukojimo Mergelei Marijai maldą šiais Jubiliejiniais Trakų Dievo Motinos metais dažnai kalbėkime parapijose, bendruomenėse, šeimose ar asmeniškai.

Švč. Mergelė Marija tegloboja Lietuvą ir kasdien tekreipia mūsų žvilgsnį į savo Sūnų, kviesdama įsiklausyti į Jo žodį ir Juo sekti. Juk Kristus Jėzus – mūsų viltis! (1 Tim 1, 1).

Lietuvos vyskupai

Plačiau - Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai malda - trakubaznycia.lt...

« atgal