Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų susitelkimo diena (2004 08 19)

Š.m. rugpjūčio 19 d. Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centre vyko tradicinė vyskupijos tikybos mokytojų bei katechetų susitelkimo diena. Šiais metais į programą susirinko bemaž 70 tikybos mokytojų bei katechetų. Kaip ir visuomet – ryškiausias dienos akcentas ir kulminacija – Eucharistijos šventimas, vadovaujant vietos vyskupui Juozapui Matulaičiui. Pamokslą šv. Mišių metu pasakė Katechetikos centro dvasios vadovas kun. A. G. Tamošiūnas. Šis susibūrimas vyskupijos katedroje, kurio pabaigoje vietos vyskupas ypatingai meldžiasi už visus mokytojus ir katechetus ir suteikia jiems iškilmingą siuntimą – ypatinga proga kiekvienam mokytojui ir katechetui iš naujo įsimąstyti ir suvokti savo darbą kaip tarnystę Bažnyčioje, paremtą ne vien asmeniniais gabumais, bet ir Bažnyčios siuntimu bei iš jo kylančia malone.

Po iškilmingo siuntimo visi tikybos mokytojai sugužėjo į Katechetiko centro didžiąją salę. Apie mokytojo autoriteto vaidmenį jiems kalbėjo Vilniaus arkikatedros administratorius kun. R. Doveika. Visi tikybos mokytojai išvažiavo namo į savo parapijas ir mokyklas pasistiprinę Viešpaties Žodžiu ir Duona, priėmę Bažnyčios siuntimą; išvažiavo laimingi, kad galėjo pabūti visi kartu ir pasiruošti naujų mokslo metų pradžiai.

Kaišiadorių vyskupijos KC vadovė ses. V. Plečkaitytė MVS

« atgal