Naujienos

Mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Juozas STASIŪNAS (1939-1970-2017)

2017 m. liepos 4 d. po sunkios ligos mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Juozas STASIŪNAS, Vilūnų šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapijos rezidentas.

Juozas Stasiūnas gimė 1939 m. birželio 5 d. Aidiečių k., Molėtų raj. Mokėsi Suginčių ir Molėtų vidurinėse mokyklose. Trejus metus tarnavo tarybinėje armijoje. 1965 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigęs, 1970 m. gegužės 23 d. buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai ir paskirtas Kaišiadorių parapijos vikaru.

Kitos pastoracinio darbo vietos: nuo 1973 m. - Čiobiškio parapijos klebonas, nuo 1983 m. - Žiežmarių parapijos vikaras, nuo 1984 m. - Vilūnų parapijos klebonas. 2014 m. sukakus kanoniniam pensiniam amžiui bei pablogėjus sveikatai, kun. J. Stasiūnas pasiprašė atleidžiamas iš klebono pareigų ir buvo paskirtas Vilūnų parapijos rezidentu.

Kunigas Juozas Stasiūnas buvo pašarvotas Vilūnų parapijos bažnyčioje. Laidotuvių pamaldoms - liepos 6 d. - vadovavo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, celebravo apie 20 kunigų. Po Mišių Vilūnų bažnyčioje, kunigo palaikai buvo pervežti ir palaidoti gimtojoje parapijoje – prie Suginčių bažnyčios, tėvų kapavietėje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal