Naujienos

Per Atvelykį - Dievo Gailestingumo atlaidai katedroje (2017)
Per Atvelykį Bažnyčia švenčia Dievo Gailestingumo sekmadienį. Šią šventę į Visuotinį liturginį kalendorių įtraukė šventasis popiežius Jonas Paulius II. Tą dieną Kaišiadorių katedroje 12 val. bus švenčiami Dievo Gailestingumo atlaidai, suteikti šios katedros Dievo gailestingumo koplyčiai. Kviečiame dalyvauti - kartu melsti užtarimo šventųjų Dievo gailestingumo apaštalų – pop. Jono Pauliaus II, ses. Faustinos ir palaimintojo kun. M. Sapočkos, kurių relikvijos pagarbinimui išstatytos katedros koplyčioje.

Kurija

« atgal