Naujienos

Kunigų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2017 03 01)

Kunigas Tadas Piktelis, iki šiol ėjęs Kaišiadorių parapijos vikaro pareigas, paskirtas Elektrėnų parapijos vikaru.

Kunigas Laurynas Visockas, iki šiol ėjęs Elektrėnų parapijos vikaro pareigas, paskirtas Molėtų parapijos vikaru.

Kunigas Mindaugas Grenda, iki šiol ėjęs Molėtų parapijos vikaro pareigas, paskirtas Kaišiadorių parapijos vikaru.

Kurijos kancleris

« atgal