Naujienos

Kaišiadorių katedroje Gailestingumo Jubiliejaus durys užvertos lapkričio 13 d. – sekmadienį (2016)

Lapkričio 13 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, užveriant Šventąsias Gailestingumo Jubiliejaus duris, Kaišiadorių katedroje sakė, kad šis malonės metas – Jubiliejaus metai buvo skirti ir skatino mūsų liudijimą padaryti stipresnį bei veiksmingesnį, persmelktą gailestingumo artinantis prie kiekvieno žmogaus, nešant jam Dievo gerumą ir švelnumą. Baigiantis šiems metams, Kaišiadorių vyskupas atkreipė dėmesį į Popiežiaus kvietimą būti kupiniems dėkingumo Viešpačiui už tai, kad Jis mums dovanojo šį malonės metą (plg. Misericordiae Vultus)...

Šventosios Gailestingumo Jubiliejaus durys Kaišiadorių vyskupijoje buvo atvertos katedroje į Dievo Gailestingumo koplyčią, kur išstytos pastoviam garbinimui Dievo gailestingumo apaštalų - šv. Jono Pauliaus II, šv. Faustinos Kovalskos ir pal. Mykolo Sopočkos relikvijos. Per visus metus šią koplyčią aplankė 97 maldininkų grupės, taip pat pavieniai maldininkai - daugiau nei 2500 piligrimų. Lankėsi organizuotos piligrimų grupės iš vyskupijos parapijų, kitų Lietuvos vyskupijų ir užsienio – Anglijos, Čekijos, Danijos, Italijos, JAV, Vokietijos, Lenkijos, Nikaragvos ir kitų šalių.

Kurijos info

« atgal