Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos jaunimas PJD Krokuvoje (2016)

2016 m. liepos 25-31 d., Krokuvoje vyko 31-osios Pasaulinės jaunimo dienos „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5,7). Dalyvių susibūrė apie du milijonus iš visų kontinentų. Iš Lietuvos dalyvavo apie 1400 jaunuolių, tarp jų 77 jaunuoliai iš Kaišiadorių vyskupijos.

Kaišiadorių vyskupijos jaunimą į PJD lydėjo vyskupijos Jaunimo centro atstovai – centro vadovė ses. Jolanta Gurskaitė FMA ir sielovadininkas kun. Rolandas Bičkauskas bei kiti kunigai ir jaunimą lydintys asmenys iš Alytaus šv. Liudviko, Birštono, Butrimonių, Daugų, Jiezno, Elektrėnų, Molėtų, Onuškio, Kaišiadorių, Palomenės, Merkinės, Musninkų, Pivašiūnų, Stakliškių, Širvintų, Vievio, Vilūnų, Želvos, Žiežmarių ir Žilinų parapijų.

Iki PJD Krokuvoje, liepos 20-25 d. įvairiose Lenkijos vyskupijose vyko vyskupijų dienos, į kurias įsijungė ir Kaišiadorių vyskupijos jaunimas. Kaišiadoriečiai gyveno Seinų ir Augustavo miesteliuose. Kiekvieną dieną buvo galimybė dalyvauti Mišiose, Švč. Sakramento adoracijoje, melstis kartu. Buvo daug nuoširdžios bendrystės - tarpusavy ir su vietos jaunimu, juos priėmusiomis šeimomis. Buvo ir pramogų - plaukiojimas baidarėmis, vandens dviračiais, maudynės...

Antrąją piligrimystės savaitę, kartu su kitomis lietuvių grupėmis, kaišiadoriečiai praleido Krokuvoje - Fatimos Dievo Motinos parapijoje. Kiekvieną rytą dalyvavo šv. Mišios ir katechezėse, kurias vedė Lietuvos vyskupai. Po pietų jaunimas išsiskirstydavo į JD programas, vykstančias mieste, o vakarop būrėsi Blonie aikštėje, kur vyko PJD atidarymas, popiežiaus Pranciškaus sutikimas, Kryžiaus kelio malda. Kaišiadoriečių jaunimo grupė taip pat lankėsi gailestingumo apaštalų šv. Jono Pauliaus ir šv. Faustinos bažnyčiose Krokuvoje.

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko homilija PJD - „Marijos radijas“ - liepos 28 d., Krokuva.

Liepos 30-31 d. - jaunimas būrėsi į Campus Misericordiae aikštę. Šių dienų programoje buvo apstu dvasinių patirčių - šv. Mišios, kurioms vadovavo pop. Pranciškaus, jo žodis, Švč. Sakramento adoracija ir net muzikiniai pasirodymai, galiausiai, jaunimas nakvojo po atviru dangumi...

Iš Pasaulinių jaunimo dienų jaunimas sugrįžo pakiliai - kupinas geriausių tikėjimo patirčių ir įspūdžių. Apie tai liudijo jaunimo pasidalijimai kely į namus - „dvi savaitės svečioje šalyje – jaunimo dienose padėjo į gyvenimą pažvelgti kitu kampu. Labai didelį įspūdį paliko maldos laikas. Malda atrodydavo kitokia, nei buvau pratusi,- mielesnė, gilesnė, o ir žmonių vieningumas šlovinant, dėkojant, garbinant Dievą.. Tai reikia pamatyti, nes apsakyti sunku – tai buvo labai stipru. Galiausiai naktis po žvaigždėmis tarp tūkstančių brolių ir seserų! Nepakartojamas jausmas!“.

Už galimybę dalyvauti JD Lenkijoje Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras nuoširdžiai Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui, parapijų klebonams, visiems jaunimą lydėjusiems asmenims, jaunuolių tėveliams, Lietuvos jaunimo pastoracijos centrui.

Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centras

« atgal