Naujienos

Rugpjūčio 7 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiama Kristaus Atsimainymo - titulo šventė ir parapijos atlaidai bei paminėtos jubiliejinės sukaktys (2016)
Šių metų rugpjūčio 7 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiami Kristaus Atsimainymo - bažnyčios titulo šventė ir parapijos atlaidai bei paminėtos sukaktys - šiais metais sukanka 110 metų, kai 1906 m. Vilniaus vyskupas Eduardas Roppas suteikė leidimą Kaišiadoryse statyti bažnyčią, ir 80 metų, kai buvo konsekruota katedra. 1936 m. Kaišiadorių katedrą konsekravo - pašventino pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta.

Šią proga, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vadovavęs iškilmingoms pamaldoms, katedroje atidengė ir pašventino parapijos ir vyskupijos įsteigimui bei šios bažnyčios – katedros statybai atminti akmenines lentas su įrašais.

Pirmoji atminimo lenta dedikuota Kaišiadorių vyskupijai ir joje skelbiama, jog Popiežius Pijus XI apaštaline konstitucija Litanorum genete (lietuvių tauta) 1926 m. balandžio 4 d. įkūrė Kaišiadorių vyskupiją ir pirmuoju Kaišiadorių vyskupu paskyrė Juozapą Kuktą.

Antroji lenta dedikuota Kaišiadorių katedrai ir joje skelbiama, jog katedros projekto autoriai yra Vaclovas Michnevičius ir Alfredas Aleksandravičius. Interjerą kūrė Vincentas, Silvanas ir Adomas Jakševičiai, Ignotas Rudolfas. Statybai vadovavo klebonas Alfonsas Varnas. Katedrą konsekravo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta 1936 m.

Trečioji atminimo lenta dedikuota Kaišiadorių parapijai ir joje skelbiama, jog 1906 m. parapiją įkūrė Vilniaus vyskupas Eduardas Roppas. Pirmasis parapijos klebonas Valerijonas Holiakas. Bažnyčia, o vėliau katedra statyta tikinčiųjų aukomis, sklypą bažnyčiai ir aikštei (prie jos) dovanojo ir statybą rėmė Boleslovas fon Romeris ir kiti geradariai.

Kurija

« atgal