Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2004 08 19)

Š.m. rugpjūčio 19 d. prelatas Jonas JONYS atleistas iš Kaišiadorių vyskupo generalvikaro pareigų. Šia proga Kaišiadorių vyskupas nuoširdžiai dėkoja prelatui J. Joniui už bendradarbiavimą ilgus metus, didelį pasišventimą ir pareigingumą patikėtose pareigose.

Kunigas teol. dr. Algirdas JUREVIČIUS atleistas iš Kaišiadorių vyskupo vikaro pareigų ir paskirtas Kaišiadorių vyskupo generalvikaru.

Kunigas Virgilijus BALNYS, Musninkų parapijos klebonas, paskirtas Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos administratoriumi. Kunigas reziduos Musninkuose.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal