Naujienos

Gegužinės pamaldos Rožinio slėpinių kelio koplyčioje Guronyse (2016)

Nuo seno gegužės mėnuo yra skirtas Švč. M. Marijos garbei. Šį mėnesį bažnyčiose švenčiamos gegužinės pamaldos, giedama Švč. M. Marijos litanija, kitos maldos. Kiekvieną gegužės mėnesio sekmadienį gegužinės pamaldos tradiciškai vyksta ir Guronyse, Rožinio slėpinių kelio Šv. Juozapo koplyčioje, po šv. Mišių, pradžia – 15.30 val. Kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos - Rožinio slėpinių kelias, parkas ir rekolekcijų namai Guronyse...

Žaslių parapija

« atgal