Naujienos

Paminėta Kaišiadorių vyskupijos 90-mečio sukaktis (2016-04-03)

Paskutinę Velykų liturginės iškilmės dieną Visuotinė Bažnyčia šventė Dievo Gailestingumo sekmadienį. Tą dieną Kaišiadorių katedroje buvo švenčiami Dievo gailestingumo atlaidai, suteikti katedros Dievo Gailestingumo koplyčiai, ir paminėta Kaišiadorių vyskupijos 90-mečio sukaktis. Kaišiadorių vyskupija buvo įsteigta 1926 m. balandžio 4 d. Apaštaline konstitucija Lituanorum gente (Lietuvių tauta), Lietuvoje įsteigus Bažnytinę provinciją su 5 vyskupijomis – Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių, Vilkaviškio ir Kauno arkivyskupija.

Šia proga, Dievo gailestingumo sekmadienį - balandžio 3 d. - Kaišiadorių katedroje 12 val. buvo švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, dalyvavo svečių vyskupų - Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vadovavęs liturgijai, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, kartu celebravo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Mišių homiliją sakė Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Jis padėkojo visiems, per eilę dešimtmečių vadovavusiems šiai vyskupijai, ypatingai jos tikintiesiems - branginusiems ir brandinusiems tikėjimą šeimose ir gyvenamoje aplinkoje, pasišventusiems kunigams, kurių ši vyskupija nestokojo net sunkiausiais laikais - karo ir pokario metais, pašvęstiesiems asmenims - vienuoliams. Vyskupas taip pat kalbėjo apie Jubiliejinių gailestingumo metų malones, minėjo didžiuosius Dievo gailestingumo apaštalus - šv. Joną Paulių, šv. Faustiną, kurių kraujo relikvijos saugomos Kaišiadorių katedroje, bei jų indėlį nūdienos Bažnyčiai ir kvietė užtarimo maldai, gailestingumo darbams... Pamaldose dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų iš įvairių vyskupijos parapijų ir svečiai, valdžios atstovai, giedojo katedros choras ir solistė Rita Preikšaitė.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal