Naujienos

Kristaus Paaukojimo liturginė šventė Kaišiadorių katedroje (2016)

Šią dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pasimelsti už vienuolius ir pašaukimus pašvęstajam gyvenimui. Pamaldose 10 val. Katedroje dalyvaus Kaišiadorių vyskupijoje reziduojančios seserys – vienuolės, bus daroma procesija su žvakėmis...

Šių metų vasario 2 d. Bažnyčioje baigiasi Pašvęstojo gyvenimo - Vienuolių metai. Bažnyčia pašvęstąjį gyvenimą apibudina “perlo” įvaizdžiu – tai, kas joje vertingiausia, ir kviečia semtis iš jų patirties tikėjimo kelionėje – atsiliepti misijai... Kaišiadorių vyskupijoje veikia 4 moterų vienuolijos ir viena bendruomenė, kuriose reziduoja daugiau nei 30 vienuolių. Vienuolynai skirstomi į kontempliatyvius, gyvenančius išimtinai maldos gyvenimą, ir apaštalaujantys – vykdantys įvairias pastoracines – dvasinio ugdymo misijas Bažnyčioje...

Kurija

« atgal