Naujienos

Diakono šventimai Kaišiadoryse (2016-01-17)

2016 m. sausio 17 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvaujant vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui, Kaišiadorių katedroje įšventino diakonu Kaišiadorių vyskupijai Povilą Slaminį, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtinį, kilusi iš Merkinės parapijos.

Diakonas pastoracinei tarnystei, kuri truks iki kunigystės šventimų, paskirtas į Kaišiadorių parapiją. Jis tuo pačiu tęs studijas Vilniaus kunigų seminarijoje.

Kurija

« atgal