Naujienos

Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka Kaišiadorių katedroje (2015-2016)

Pirmosios Šv. Kalėdų - Kristaus Gimimo iškilmės Mišios Kaišiadorių katedroje - gruodžio 24 d., 22 val.; gruodžio 25-ąją - 8, 12 ir 18 val.; gruodžio 26-ąją šv. Mišios - 10 ir 18 val.

Šventosios Šeimos šventėje - gruodžio 27 d., 10 val. - šv. Mišios katedroje už šeimas, jų metu santuokos įžadų atnaujinimas ir malda už šeimas Dievo Gailestingumo koplyčioje; po pamaldų - Kaišiadorių vyskupo žodis šeimoms - „Šeima ir Gailestingumas“ bei suneštinės vaišės - Vyskupijos sielovados centre (Birutės g. 9, Kaišiadorys).

Gruodžio 29 d. katedroje vyks tradicinis Šv. Kalėdų koncertas, pradžia - 17.30 val.

Padėkos pamaldos už praėjusius metus - Švč. Sakramento adoracija ir šv. Mišios katedroje - gruodžio 31 d., 22 val. Naujųjų 2016–tųjų metų I dieną šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val. Šią dieną Bažnyčia iškilmingai pagerbia Švč. M. Mariją, Dievo Gimdytoją, kartu švenčiama ir Pasaulinė taikos diena; šventė privaloma Katalikų Bažnyčios tikintiesiems!

Kitos vyskupijos parapijos - Kaišiadorių vyskupijos parapijos...

« atgal