Naujienos

Gailestingumo durys Kaišiadorių vyskupijos katedroje (2015)

Popiežius Pranciškus laišku tikintiesiems „Gailestingumo veidas“ visoje Bažnyčioje skelbia Jubiliejinius Gailestingumo metus, kviesdamas ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patiems tapti gyvais Dievo gailestingumo veikimo ženklais.

Šventieji Gailestingumo metai prasidėjo šių metų gruodžio 8-ąją, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmėje. Tą dieną popiežius atvėrė Šventąsias Gailestingumo duris Vatikane – šv. Petro bazilikoje, kad kiekvienas, kuris žengs pro jas, patirtų atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Dievo meilę ir, kad gailestingumui vertųsi visų žmonių širdys.

Gailestingumo durys Kaišiadorių vyskupijos katedroje atvertos į Dievo gailestingumo koplyčią, esančią katedroje, kur pastoviam garbinimui yra išstatyti Gailestingojo Jėzaus paveikslas - "Jėzau pasitikiu tavimi" bei šventųjų Jono Pauliaus ir Faustinos Kovalskos - gailestingumo apaštalų relikvijos ir paveikslai.

Gailestingumo Jubiliejaus metais popiežius Pranciškus suteikia Visuotinius atlaidus tikintiesiems ir kviečia atlikti bent trumpą piligriminę kelionę prie Šventųjų durų, įrengtų Katedroje ar bažnyčiose, paskirtose vietos vyskupo, su troškimu tikro atsivertimo. Popiežius sako, kad ši piligrimystė visų pirma ir svarbiausia turi būti susieta su Atgailos sakramento ir Eucharistijos šventimu, apmąstant Gailestingumo slėpinį bei palydėta Tikėjimo išpažinimu ir malda Popiežiaus intencija (plg. Lettera del Santo Padre con la quale si Concede l'Indulgenza - Dal Vaticano, 1 settembre 2015).

Jubiliejiniais metais Kaišiadorių katedra piligrimystei bus atvira kiekvieną dieną. Maldininkų grupėms, atvykstančioms su kunigu, Dievo gailestingumo koplyčioje bus galima švęsti Eucharistiją iš anksto užsiregistravus Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos raštinėje - klebonijoje - T.Brazio g. 6A, Kaišiadorys, tel. 834652404, el. p. kaisiadoriup@gmail.com

« atgal