Naujienos

Elektrėnų parapijos bažnyčioje – nauja sakrali erdvė ir šv. Jono Pauliaus skulptūra (2015)
2015 m. rugsėjo 27 d., sekmadienį, Elektrėnų Švč. M. Marijos - Kankinių Karalienės parapijoje Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, po šv. Mišių, parapijos bažnyčioje pašventino naujai įrengtą sakralę erdvę - koplytėlę ir joje tikinčiųjų pamaldumui išstatytą Šventojo Jono Pauliaus atvaizdą - skulptūrą. Pašventinimo pamaldų įžangoje vyskupas sakė, kad „mūsų visų susirinkimas šioje vietoje tepriartina mus prie Jėzaus Kristaus - Dievo Gailestingumo versmės, o garbingojo Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II, Dievo Gailestingumo apaštalo, užtarimas telydi malonių gausa šiame gyvenime ir nuveda į amžinąjį“.

Iškilmingose pamaldose, kurių metu vyskupas suteikė dvidešimčiai parapijos jaunuolių Sutvirtinimo sakramentą, giedojo choras „Aidija“, vadovas - Romualdas Graužinis, iškilmėje dalyvavo Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon, gausus būrys parapijiečių, vietos savivaldos vadovai. Šv. Jono Pauliaus skulptūros autorius Mindaugas Junčys, koplyčios interjerą kūrė - Vytautas Tarasevičius. Plačiau žr. - Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės parapija.

Praeitais metais popiežius Jonas Paulius buvo paskelbtas šventuoju. Jo asmuo artimai susijęs su Lietuva – 2013 m. Lietuva minėjo jo apsilankymo 20-mečio sukaktį. 2015 m. balandžio 12 d. Kaišiadorių katedroje buvo pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia, kurioje eksponuojamos šv. Jono Pauliaus kraujo relikvija ir paveikslas, nutapytas Krokuvoje.

Kurijos kancleris

« atgal