Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2015 05 18)

Mons. Juozapas ČEBERIOKAS dėl pensinio amžiaus atleistas iš Kuktiškių parapijos klebono pareigų ir paskirtas šios parapijos altaristu.

Mons. Juozas DABRAVOLSKAS dėl pensinio amžiaus atleistas iš Šešuolių parapijos klebono pareigų ir paskirtas Daugų parapijos rezidentu.

Kun. dek. Leonas KLIMAS atleistas iš Šešuolėlių ir Zibalų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Bagaslaviškio ir Krikštėnų parapijų klebonu paliekant kitas jam patikėtas pareigas (reziduos Širvintose).

Kun. Jurgis KAZLAUSKAS paskirtas Kuktiškių parapijos klebonu paliekant kitas jam patikėtas pareigas (reziduos Saldutiškyje).

Kun. Egidijus KAZLAUSKAS atleistas iš Molėtų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šešuolių, Šešuolėlių ir Zibalų parapijų klebonu (reziduos Šešuoliuose).

Kun. bažn. t. dr. Mindaugas SABONIS paskirtas Birštono parapijos vikaru.

Kun. Algirdas AKELAITIS paskirtas Molėtų parapijos vikaru.

Kun. Vytas BUČINKAS dėl sveikatos atleistas iš Bagaslaviškio ir Krikštėnų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Vievio parapijos rezidentu.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal