Naujienos

Vievyje pašventintas paminklas šv. Jonui Pauliui II (2015)
2015 m. gegužės 23 d., Sekminių išvakarėse, Vievio šv. Onos parapijoje Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvaujant vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui, po šv. Mišių Vievio parapijos bažnyčios prieigose – aikštėje priešais bažnyčią pašventino šv. Jono Pauliaus II paminklą. Iškilmėje dalyvavo gausus būrys parapijiečių, vietos savivaldos atstovai. Paminklo pastatymu rūpinosi iniciatyvinė grupė – kun. Alfonsas Kelmelis, Vladislovas Molis, Vladas Kazakevičius ir Zenonas Pūkėnas. Paminklo autorius – skulptorius Vytautas Nalivaika, architektas – Arūnas Butrimavičius.

Praeitais metais popiežius Jonas Paulius II buvo paskelbtas šventuoju. Jo asmuo artimai susijęs su Lietuva – 2013 m. Lietuva minėjo jo apsilankymo 20-mečio sukaktį. 2015 m. balandžio 12 d. Kaišiadorių katedroje buvo pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia, kurioje eksponuojamos šv. Jono Pauliaus kraujo relikvijos ir paveikslas, nutapytas Krokuvoje. Plačiau žr. - Vievio parapijos nuotraukų galeriją...

« atgal