Naujienos

Kunigu įšventintas Ąžuolas Miliauskas (2004 08 01)

Š.m. rugpjūčio 1 dieną Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Kaišiadorių vyskupas Juozapas MATULAITIS suteikė Kunigystės šventimus diakonui Ąžuolui (Mykolui) MILIAUSKUI. Naujasis kunigas paskirtas Elektrėnų Švč. M. Marijos, Kankinių Karalienės parapijos vikaru.

Ąžuolas Miliauskas gimė 1971 m. Alytaus mieste; 1990 metais baigė Alytaus 7 vidurinę mokyklą; studijavo Lietuvos Žemės Ūkio akademijoje (dabar universitetas); 1998 metais įstojo į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją, kurią baigė šiais metais, įsigydamas teologijos bakalauro ir religijos studijų magistro laipsnį; š.m. sausio 24 d. Ąžuolui Miliauskui suteikti diakonato šventimai.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal