Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos 2014 m. statistiniai duomenys (2015)

Katalikų ~ 100.000 (78% gyventojų).

Parapijų – 68 (iš jų 30 aptarnaujamos).

Inkardinuotų kunigų – 62.

Įšventinta kunigų - nebuvo.

Seminaristų - 3.

Pakrikštyta - 1.778.

Priėmusiųjų Pirmąją Šv. Komuniją - 785.

Sutvirtinta - 299.

Sutuokta porų - 617.

Palaidota – 2.284.

Kita statistika:

Katechetų parapijose - 30.

Vyskupijos teritorijoje įsikūrusios 4 moterų vienuolijos, kuriose reziduoja 32 vienuolės, ir viena bendruomenė siekianti būti vienuolija (4 nariai).

Vyskupijos teritorijoje veikia 74 bendrojo lavinimo mokyklos, kuriose mokosi 12.332 mokiniai. Tikybą mokyklose dėsto 61 mokytojas; tikybos pamokas lanko 8.156 mokiniai (2014-12 duomenys).

Vyskupijoje veikia 3 globos namai, kuriuose globos paslaugos teikiamos daugiau nei 60 asmenų.

Ks Kurija

« atgal